جهاد دانشگاهی

وبینار آموزشی آنچه پزشکان می بایست در مورد مالیات بدانند

وبینار آموزشی آنچه پزشکان می بایست در مورد مالیات بدانند

اقساطی
1,800,000 ريال
مرکز شماره يک(سه راه 22 بهمن)
پزشکي
وبینار
1400/11/12
1401/01/31
مختلط
1,800,000 ريال
50
49
ندارد
0
4
وبینار آموزشی آنچه پزشکان می بایست در مورد مالیات بدانند,
ندارد
سه شنبه (13:30 تا 15:30) چهارشنبه (13:30 تا 15:30)
0
0 ريال

دوره های مرتبط

0